عضویت    ورود
ورود به سایت

تخت بیمارستانی چیست

  تخت بیمارستانی چیست؟     تجهیزات پزشکی ماهان: تخت بیمارستانی (Hospital bed) عبارت است از تختی که برای استراحت بیمار در طول ۲۴ ساعت بستری بیمار فراهم آید. انواع تخت بیمار شامل: تخت سه شکن تخت یک شکن تخت معاینه بیمار تخت اطفال تخت

اجزای گوشی پزشکی

  اجزای گوشی پزشکی     تجهیزات پزشکی ماهان: گوشی پزشکی سه قسمت اصلی دارد. قسمت اول گوشی روی بدن فرد قرار می‌گیرد و پرده دیافراگم یا قسمت زنگوله‌ای آن ارتعاشات بدن را تبدیل به ارتعاشات صوتی کرده و کمی تشدید می‌نماید.